NOWY ZARZĄD

Prezes – WAGLOWSKA ELŻBIETA TEL.506 766 112 2.V-ce Prezes d/s organizacyjnych – SOKOŁOWSKA JOLANTA TEL.661 166 344 3.V-ce Prezes d/s finansowych – OZAN JADWIGA TEL. 698 865 866 4.Skarbnik – BILSKA LIDIA 5.Sekretarz – MAJ ANNA

Msza

W ostatnią sobotę maja odbyła się doroczna pielgrzymka Amazonek z woj. świętokrzyskiego oraz Lublina i Tarnobrzegu do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej pod przewodnictwem księdza prałata kustosza Sanktuarium oraz księdza Aleksego Szczygielskiego.Po odśpiewaniu hymnu „tylko daj nam Panie skrawek nieba” i odczytaniu aktu zawierzenia. Amazonki udały się na skromny poczęstunek.

Warsztaty

14-16 czerwca 2013 roku w Ciekotach odbyły się warsztaty amazonek. Uczestniczyło 22 amazonki. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze. Uczestniczki rozmawiały z Panią psycholog, która poruszyła ważne tematy dla amazonek m.in. „elementy wzmacnające jakość życia w procesie nowotworowym”, następnego dnia dziewczyny udały się w długą trasę z kijkami nordic walking, poprawiając swoją kondycję fizyczną, a wieczorem przy świetle ogniska i muzyce amazonki znalazły czas na …

Więcej

XIII Pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

„Tylko proszę daj mi Panie skrawek nieba i nic więcej i nic więcej mi nie trzeba…” Wzruszającym odśpiewaniem Hymnu Amazonek rozpoczęła się XIII Pielgrzymka Amazonek z Ostrowca, Starachowic, Końskich, Buska-Zdroju, Jędrzejowa, Sandomierza, Skarżyska, Kielc, Lublina, Tarnobrzegu, Radomia u Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Pani prezes Maria Zaremba serdecznie powitała koleżanki Amazonki i zaproszonych gości: opiekuna …

Więcej

Podzię™kowania

Serdecznie dzię™kujemy za ś›rodki przekazane Klubowi „Amazonek” oraz za zrozumienie naszych problemów zwią…zanych z pokonywaniem choroby nowotworowej. Dzię™ki otrzymanej pomocy finansowej, mamy możliwość‡ usprawnień‡ naszej… dział‚alności‡, która przede wszystkim polega na udzielaniu pomocy i wspieraniu kobiet po mastektomii w różnym czasie po operacji. Wszyscy ludzie wymagają… odpowiedniej opieki lekarskiej, ale kobiety z chorobą… nowotworową… potrzebują… …

Więcej